Pregó de la magdalena – Març 2013 – Castelló de la Plana